UdenomBanken Boliga
71 99 37 30
Man: 10-19 Tir-tor: 9-19
Fre: 9-17 Lør: 10-15

Vilkår og ansvar

Parter på portalen

Lån Trygt eller UdenomBanken er ikke part i de aftaler, som bliver indgået mellem Brugeren og Långiveren, men skaber blot kontakten mellem Brugeren og Långiveren. Brugeren er potentiel Låntager, som søger et lån, og som via Lån Trygt eller UdenomBanken ønsker et lånetilbud. En potentiel Låntager kan være både en virksomhed og en privat person. Långiver er en virksomhed, som afgiver tilbud til Brugeren om at udlåne penge.

Brugerens vilkår

Når Brugeren har sendt en låneansøgning, modtages via sms/mail en bekræftelse på, at Lån Trygt eller UdenomBanken har modtaget ansøgningsformualaren. Alt er gratis og uden nogen form for binding af Brugeren. Lån Trygt eller UdenomBanken forbeholder sig ret til at kontakte Brugeren for at indhente yderligere oplysninger, såfremt låneansøgningen måtte give anledning hertil. Ved udfyldelse af låne-ansøgningsformularen giver Brugeren Lån Trygt og UdenomBanken tilladelse til at sende ansøgningen videre til UdenomBankens netværk er Långivere. Långiverene vil herefter lave et lånetilbud til Brugeren. Brugeren vil blive kontaktet af den långiver, der kan stille de bedste vilkår.

Långivernes forpligtelser

Ved samarbejde med Lån Trygt og UdenomBanken forpligter Långivere sig til, at kontakte Brugeren med henblik på at afgive tilbud.

Lån Trygt/UdenomBankens forpligtelser

Lån Trygt og UdenomBanken forpligter sig til hurtigst muligt at levere Brugerens låneansøgning videre til de Långivere, der er relevante for den pågældende ansøgning.

Fortrydelsesret

Du kan ifølge kreditaftalelovens § 19 fortryde din kreditaftale inden for en frist på 14 dage. Ønsker du at fortryde skal du blot meddele dette skriftligt til os inden for fristen på 14 dage efter du har underskrevet kreditoplysningsskemaet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, skal du betale kapitalen og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at have sendt os meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente. Herudover skal du betale eventuelle omkostninger, som vi har betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes.

Ansvar

Brugeren har selv det fulde ansvar for indholdet af de aftaler, som indgås mellem Brugeren og Långiveren.

Reklamationsret

Som udgangspunkt har du ikke to års reklamationsret, da der er tale om en tjenesteydelse. Kontakt os dog gerne hurtigst muligt, hvis du opdager fejl og mangler ved din ansøgning eller dit lån.

Persondata til videregivelse

Dine persondata vil blive videregivet til vores partnere i forbindelse med en kreditvurdering. Vores partnere er primært Lendme og dennes underleverandører.

Vi kan videregive navn og e-mailadresse til fx Trustpilot.

Se hele vores persondatapolitik her - persondatapolitik

Klageadgang

Hvis du vil klage over et køb eller en tjenesteydelse købt eller bestilt hos Lån Trygt, skal du rette henvendelse til Lån Trygts kundeservice på [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du som forbruger indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk..

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i en andet EU-land.

Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: [email protected]

Ønsker du at klage over en rådgivningstjeneste, du har modtaget af Lån Trygt eller UdenomBanken, kan du klage til UdenomBankens klagesagsansvarlige.

Den klagesagsansvarlige er UdenomBankens Legal Department, der kan kontaktes på [email protected] ved at skrive Klagesagsansvarlig i emnefeltet.